หน้าแรก    l    โรงงาน    l    สินค้า    l    ตารางแรงลม    l    ทดสอบกันไฟ   l    ติดต่อเรา
     บริษัท กรุ๊ป ซี เอฟเ อ็ม จำกัด      สินค้าของเรา
 

      ผู้ผลิตและจำหน่าย ท่อส่งลมอ่อนอลูมิเนียมฟอลย์ ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีตลอดมาและเราคำนึงถึงการบริการที่ดีตลอดจนให้ความสำคัญ กับวัตถุดิบในการผลิตจึงเป็นที่เชื่อมั่นว่าภายใต้ยี่ห้อ EUROFLEX จะยังคงพัฒนาคุณภาพของสินค้าต่อไป

       บริษัทเริ่มดำเนินกิจการโดยก่อสร้างโรงงานที่ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2556
โดย นาย พศิน สุวรรณฉิม และนาง กัญญาภัทร สุวรรณฉิม เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินกิจการในรูปแบบบริษัท เป็นต้นมา และลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจ ในผลิตภัณท์ที่บริษัทผลิตและจำหน่ายด้วยดีตลอดมา จึงทำให้บริษัทโตขึ้น และมีผลงานเป็นที่ไว้วางใจแก่ลูกค้าใหม่และเก่า

ท่อส่งลมอ่อนอลูมิเนียมเฟอลย์ EUROFLEX มีชื่อเรียกต่างๆดังนี้
ALUFLEX
- อลูเฟล็ก 40 (ALUFLEX 40)
- อลูเฟล็ก 60 (ALUFLEX 60)
- อลูเฟล็ก 70 (ALUFLEX 70)
ท่อส่งลมอ่อนอลูมิเนียมฟอลย์หุ้มฉนวนกันความร้อน EUROFLEX มีชื่อเรียกต่าง ๆ ดังนี้
ISOFLEX
- ไอโซเฟล็ก 40 (ISOFLEX 40)
- ไอโซเฟล็ก 60 (ISOFLEX 60)
- ไอโซเฟล็ก 70 (ISOFLEX 70)


  ท่อส่งลมอ่อน

  หน้ากากระบายลม
  อุปกรณ์ควบคุมแรงลม
  อุปกรณ์ติดตั้งงานท่อลม

 
Copyright © 2015 Group CFM Co., Ltd.All Rights Reserved. powered by Thaiweb